Nasjonalmuseet

07.08.2016

Fra Nasjonalmuseet på Vestbane-tomten.

07.08.2016

Når man først har muligheten, er det greit å få skiftet noen rør.

08.06.2016

Situasjonen på det nye Nasjonalmuseet, sommeren 2016.

08.06.2016

Flere vegger og rom er skapt siden forrige bilde ble tatt.

15.04.2016

Det nye nasjonalmuseets kjeller får stadig flere vegger.

15.04.2016

Museets magasiner vil ikke bli liggende i kjelleren som man normalt ville ha tenkt. Her blir det heller lagerrom m.m. for ikke-vitale deler.

15.04.2016

Fra Nasjonalmuseet på Vestbanen.

17.03.2016

Natt på museet. På Aker Brygge er byggingen av kjelleren til Nasjonalmuseet kommet godt igang.

25.10.2015

Kjellergropen til Nasjonalmuseet er mer eller mindre ferdig utgravd. Nå skal det støpes et kjellergulv, og deretter vil vi nok ganske raskt se bygget reise seg.

26.08.2015

En sjelden oppdatering fra byggegropen til det nye Nasjonalmuseet.

20.04.2015

Intet nytt fra vestkanten…

10.04.2015

Nasjonalmuseet er fortsatt bare et hull i bakken, selv om det foregår mer enn det som sees med det blotte øyet. Man graver seg for øyeblikket ned til nullpunktet og frakter bort enorme masser. Prosjektet har en egen facebookgruppe, www.facebook.com/prosjektnn.

07.03.2015

Fortsatt ikke så mye synlig forandring på tomten til Nasjonalmuseet. Spuntingen er ferdig og grunnarbeider pågår fortsatt.

27.08.2014

Aker Brygge er snart ferdig ombygget, men med Nasjonalmuseet i startgropen er det fortsatt lenge til anleggsarbeiderne forlater området.

27.08.2014

Det spuntes og graves ut kjeller på det nye Nasjonalmuseet.

27.08.2014

Fra tomten til Nasjonalmuseet en tidlig onsdagsmorgen i august.

24.06.2014

Fra og med idag og i noen år fremover vil jeg (forsøke å) følge utbyggingen av det nye Nasjonalmuseet. Muligens et noe ambisiøst prosjekt, men jeg gjør et forsøk. :o)

24.06.2014

Nasjonalmuseet bak fredsenteret blir en viktig del av Fjordbyen. De forberedende gravearbeidene er såvidt kommet igang, spuntingen av kjelleren er ikke langt unna. Et gigantisk prosjekt som det blir gøy å følge, men oppdateringene blir nok ikke veldig hyppige nå i startfasen.