Viser arkivet for stikkord akerselvallmenningen

 • 19.06.2015 — En ny kran settes opp på Deichmanske-tomten, noe som vel bare kan bety at det går fremover med arbeidet. Kjelleretasjen skal etter sigende være ferdig mot slutten av året, deretter vil bygget ganske raskt skyte i luften.
 • 19.06.2015 — Slik ser kunstverket til Nico Wideberg ut, uten innpakning. Et lite, pent rom er skapt i Bjørvika.
 • 19.06.2015 — Gaten fra Sørenga til Kong Håkon V.s gate tar stadig mer form. Kantstein er lagt og underlaget er pakket, klar for asfaltering. Veien blir likevel ikke klar før til sensommeren/tidlig høst.
 • 19.06.2015 — I forbindelse med omleggingen av trikkeskinner i Dronning Eufemias gate/Prinsens gate, har også den gamle Paléhagen og alléen fått en ansiktsløftning, med nytt gress og ny grus. Det var ikke mye som skulle til for å gjøre dette til et litt hyggeligere sted.
 • 19.06.2015 — Flere balkonger henges på fasaden til Sørengstrandas østside.
 • 19.06.2015 — Det gjøres klart til åpning av sjøbadet ytterst på Sørenga. Tilgangen blir her, mellom brakkene og trinn 5 og 6. Uteområdet ved de nye byggetrinnene gjøres klart, og anleggsområdet til de to gjenstående byggene, trinn 7 og 8, er gjerdet inn.
 • 19.06.2015 — Kanalen mellom trinn fire og seks på Sørenga graves også ut. Etterhvert skal det rette et lite vannfall fra Sentralparken ned i kanalen, og en penere bro skal binde promenaden sammen.
 • 19.06.2015 — Bryggekanten utenfor trinn 5 er ferdig.
 • 19.06.2015 — Utgravingen av kanalen mellom Sørenga og fastlandet er kommet ca. halvveis.
 • 13.06.2015 — Jordprosesjonen gikk fra Botanisk hage til Loallmenningen, med bønder og andre jordnære folk.
 • 13.06.2015 — Jord fra gårder i hele landet “velsignes” med sang og dans.
 • 13.06.2015 — Hele kjelleren i Diagonale er gravd ut, med unntak av et lite hjørne. Det ser ut som at gravemaskinene er kommet over noen gamle bryggefundamenter, og dermed må man gå litt forsiktigere frem.
 • 13.06.2015 — Trinn 5 på Sørenga med tilhørende badebrygge. Straks ferdig!
 • 13.06.2015 — Kunstverket “Fellesskap” av Nico Wideberg består av fem menneskelige figurer på en 10 × 3 meter stor steinplate. Idag står det innpakket, avdukes 14. juni.
 • 13.06.2015 — The Flatbread Society baker flatbrød i forbindelse med jordprosesjonen og åpningen av Losæter.
 • 13.06.2015 — Forlengelsen av Rostockgata nærmer seg sørsiden av Bispevik-kaia.
 • 13.06.2015 — By og land, hand i hand. Loallmenningen – eller Losæter – er en koselige og landlig plett midt i byen.
 • 13.06.2015 — Den østre delen av kanalen som skal skille Sørenga fra fastlandet er fortsatt ikke gravd ut, men noen estetiske oppgraderinger av bryggen som skal bygges er gjort, bl.a. trappen ned til vannet.
 • 13.06.2015 — Sørengstranda blir en fin forlengelse av Sørenga innover i Bispevika. Stillaset er tatt ned på trinn 1 for å henge på balkonger.
 • 13.06.2015 — Trappehuset til siste bygg i Operakvarteret skyter raskt til himmels, 12 av 15 trappehusetasjer er støpt.
 • 13.06.2015 — I følge den opprinnelige byggeplanen skulle råbygget ha vært ferdig omtrent nå og fasadene påbegynt. Sånn gikk det ikke… Arbeiderne holder fortsatt på med pæling av kjellerguvlet.
 • 13.06.2015 — Neste år duver kornaksene i vinden på Losætra.
 • 13.06.2015 — Forlengelsen av gaten Sørengkaia skal gå forbi Sørengstranda og kobles på Kong Håkon 5.s gate i løpet av sensommeren/høsten. For å ikke belaste grunnen for mye, er det brukt såkalt skumglass. Det ser ut som stein, men består faktisk av 80% luft og 20% resirkulert glass. Den første balko…
 • 03.06.2015 — Ved Herligheten/Loallmenningen er det lagt ut matjord. I første omgang er det sådd ulike belgfrukter slik at jorden får tilført mer nitrogen. Neste sesong vil det dyrkes ulike typer urkorn her.
 • 03.06.2015 — Takterrassen på townhouse’ene er ferdig. Salget av disse husene skulle etter planen starte i løpet av sommeren.
 • 03.06.2015 — Arbeidet med å bygge bro over Bispevika fortsetter. Spuntingen av kjelleren rundt prosjektet Eufemias plass er kommet langt, og man har såvidt begynt å grave ut massene. Dette blir et nitid arbeid, ettersom arkeologene har førsteprioritetet.
 • 03.06.2015 — Det siste byggeprosjektet i Barcode-rekker har begynt. Sjakten til det såkalte “Cliffhanger”-prosjektet har nådd en etasje over bakken.
 • 03.06.2015 — Blikk inn i et av atriene som tilhører townhouse’ene, sett fra Rostockgata mot øst.
 • 03.06.2015 — Fronten langs Dronning Eufemias gate er snart ferdig. Her åpner Kiwi en matbutikk, antakeligvis i løpet av høsten/vinteren.
 • 03.06.2015 — Fra baksiden av tårn B, med et av inngangspartiene.
 • 03.06.2015 — To forskjellige bygg, men enkelte av leilighetene i tårn B får likevel nyte godt av takterrassen til townhouse’ene.
 • 03.06.2015 — Fra midtre del av Akerselvallmenningen, hvor Akerselva nå renner ut.
 • 01.06.2015 — Espresso House dukker opp overalt i byen, og Operakvarteret er intet unntak. De åpnet dørene i Trelastgata (på baksiden av husrekken) denne helgen.
 • 01.06.2015 — Midtre del av bryggeanlegget i Akerselvallmenningen har også åpnet. Det er mulig å benytte begge trappene ned til bryggen, og å gå under Dronning Eufemias gate til nordre del av allmenningen.
 • 01.06.2015 — Ingen store nyheter å melde om fra Deichmanske-gropen. Men den første boken til kunstprosjektet Future Library er ihvertfall overlevert, det skjedde 26. mai. Det var Margaret Atwood som fikk æren av å skrive den første av i alt 100 bøker som skal lagres i det nye biblioteket i 100 år.
 • 01.06.2015 — Et første glimt av Sørengstrandas østfasade, den siden som vender mot Ekeberg.
 • 01.06.2015 — I juli åpner Cargo, en italiensk restaurant. Pergolaen som danner uteserveringen er satt opp, innvendig gjenstår det fortsatt noen detaljer.
 • 01.06.2015 — Midtre del av Akerselvallmenningen er straks ferdig, det mangler bare litt asfalt i bilveien.
 • 01.06.2015 — Townhouse’ene er fortsatt ikke lagt ut til salg, men nå er ihvertfall gaten åpnet og forbindelsen til resten av Operakvarteret ferdig.
 • 01.06.2015 — Rostockgata er ferdig, og åpnet for fotgjengere.
 • 01.06.2015 — Rostockgata blir en viktig del av infrastrukturen i Bjørvika, når den med tid og stunder skal binde sammen Sørenga, Bispevika og Operakvarteret.
 • 01.06.2015 — Sørengstrandas trinn 2 har nådd sin fulle høyde, men det er fortsatt lenge tid Sørengas befolkning kan handle matvarer i Rema1000-butikken som skal åpne her.