Viser arkivet for stikkord barcode

 • 05.08.16 — Uteområdet ved trinn to av Sørengstranda opparbeides. Søppelsjakter, sykkelstativ, fortau og grøntareal skal anlegges. Noen ferdig Kongsbakkallmenning må vi imidlertid se langt etter. Parken blir antakeligvis ikke bygget før de tilgrensende boligene i Bispevika er ferdig.
 • 03.08.16 — Byggingen av kjelleretasjen på Deichmanske er igang! Søyler og vegger har begynt å reise seg.
 • 03.08.16 — På Diagonale-tomten er arbeidet med kjelleretasjene kommet godt igang, og i løpet av et par uker er arbeidet med etasjene over bakken godt igang.
 • 03.08.16 — Oversikt over indre del av Bispevika. Kranene som skal bygge Eufemias hage er satt opp, og kjellergulvet støpes nå. Selve broen i den fremtidige Rostockgata er også påbegynt.
 • 03.08.16 — Siste del av kontorbygget DEG42 har fått teglbekledning.
 • 03.08.16 — Bygget på én etasje ved siden av tårn A i Operakvarteret skal huse en barnehage innvendig og takhager for leiligheter på taket.
 • 08.07.2016 — Noe sommerstille ved Munch-museet, men betongsprøyten jobber på. Det ser ut til at alle stålkjernepælene er ferdig forankret i fjellet og resten av “plattformen” kan støpes.
 • 08.07.2016 — Langs Dronning Eufemias gate er det satt opp små informasjonsskilt ved hver treart. Gaten fremstår nå på sommeren som en veldig grønn og vakker gate, med roser i full blomst. Verdt en spasertur!
 • 08.07.2016 — Diagonale har nådd bakkenivå helt øst på tomten.
 • 08.07.2016 — Nå som stillaset rundt trinn to av Sørengstranda er tatt ned, kan uteområdet ferdigstilles. Det blir en liten, grønn flekk nord for bygget, en forsmak på Kongsbakkallmenningen. Selve parken blir derimot ikke bygget før bebyggelsen lenger innover i Bispevika er ferdig.
 • 08.07.2016 — På Diagonale-tomten går det unna med kjelleretasjene. Bygget vil nok ha begynt å reise seg over bakkenivå innen sommer blir til høst.
 • 08.07.2016 — Takhagen til trinn fire på Sørenga bidrar i kampen for å beholde bybiene!
 • 08.07.2016 — Fra “kanalplassen” mellom trinn fire og seks på Sørenga. Hellene skal legges helt ut til veien, mens området hvor de gule brakkene står idag skal omgjøres til park neste vår, når all byggevirksomhet er ferdig.
 • 08.07.2016 — Endelig er broen fra Sørenga til Sukkerbiten utbedret og har nå bedre kapasitet. Enklere å sykle på er den også blitt.
 • 08.07.2016 — Sørengas vestlige “ansikt” begynner å ta form, fra Sørengstrandas trinn to ut til sjøbadet. Med restauranter og bryggekant langs hele promenaden (og kveldssol, i motsetning til Aker Brygge…), er det mye som tyder på at dette av ettertiden dømmes til å være et veldig vellykket område.
 • 08.07.2016 — Østre deler av Deichmanske-tomten bebygges, mens vestre del fortsatt preges av boring og grunnarbeider.
 • 08.07.2016 — De nederste etasjene skal kles i samme mørke tre som trinn én. Balkongene henges nå på østveggen, og i første etasje åpner Rema100 butikk til høsten.
 • 08.07.2016 — På tomten som kalles A14 har grunnarbeidene for kontorbygget skutt fart. Som for alle andre bygg i området, må det først bores pæler ned til fjellet for at bygget skal stå støtt.
 • 08.07.2016 — Fra kjelleretasjene under Deichmanske.
 • 08.07.2016 — Byggingen av barnehagen går unna. På taket av dette bygget blir det private hager for leilighetene som har direkte utgang, og på bakkeplan blir det lekeplass.
 • 22.06.2016 — Nordfasaden til trinn 7 på Sørenga er ferdig.
 • 22.06.2016 — Fra vestsiden av Sørengstrandas trinn 2.
 • 22.06.2016 — Stillaset fjernes på østsiden av Sørengstrandas trinn 2. Nå skal balkongene festes.
 • 16.06.2016 — I forbindelse med byggingen på sørsiden av Dronning Eufemias gate, skal brakkeriggen som står der flyttes hit, lenger ut mot Sørenga. Det legges derfor rør og strømføringer i bakken.
 • 24.06.2016 — Byggingen av kjelleren i Diagonale-prosjektet går raskt fremover.
 • 24.06.2016 — Enda en milepæl i Deichmanske-utbyggingen! De første kjellerveggene er støpt.
 • 22.06.2016 — Ved kanalen mellom trinn fire og seks på Sørenga, skal et lite kanaltorg bygges. Det blir møblering, trær og hellelagt område.
 • 22.06.2016 — Trinn 8 på Sørenga.
 • 16.06.2016 — I tilknytning til tårn A i Operakvarteret, det høyeste bygget i rekken, skal det bygges en barnehage. Stolpene er satt opp og skal snart bekles. Et uteområde for barna kommer også.
 • 26.06.2016 — Utsikt fra Sørengstrandas takterrasse.
 • 26.06.2016 — Byggegropen til det nye kontorbygget ved siden av Oslo Atrium
 • 24.06.2016 — Det er ikke mange pæler igjen som skal bankes ned til fjellet. Snart kan resten av betongplatene støpes og selve Munch-museet kan reise seg.
 • 08.06.2016 — Det spirer og gror på sætra – midt i byen.
 • 08.06.2016 — Ved siden av Oslo Atrium har gravearbeidene for det nye kontorbygget startet for alvor, og brakkeriggen for arbeiderne er satt opp.
 • 08.06.2016 — I bakkant av DEG42 skal det bygges en “hale” på én etasje, som skal strekke seg mot Trelastgata hvor fotografen står. Byggingen er igang.
 • 08.06.2016 — Bakerhuset på Losæter tar form! Det skal etterhvert kles med transparente vegger. Akkurat nå støpes gulvet.
 • 08.06.2016 — Detalj fra DEG42, helt øst i Barcode-rekken.