Viser arkivet for stikkord dronningeufemiasgate

 • 08.07.2016 — Noe sommerstille ved Munch-museet, men betongsprøyten jobber på. Det ser ut til at alle stålkjernepælene er ferdig forankret i fjellet og resten av “plattformen” kan støpes.
 • 08.07.2016 — Langs Dronning Eufemias gate er det satt opp små informasjonsskilt ved hver treart. Gaten fremstår nå på sommeren som en veldig grønn og vakker gate, med roser i full blomst. Verdt en spasertur!
 • 08.07.2016 — Diagonale har nådd bakkenivå helt øst på tomten.
 • 08.07.2016 — Nå som stillaset rundt trinn to av Sørengstranda er tatt ned, kan uteområdet ferdigstilles. Det blir en liten, grønn flekk nord for bygget, en forsmak på Kongsbakkallmenningen. Selve parken blir derimot ikke bygget før bebyggelsen lenger innover i Bispevika er ferdig.
 • 08.07.2016 — På Diagonale-tomten går det unna med kjelleretasjene. Bygget vil nok ha begynt å reise seg over bakkenivå innen sommer blir til høst.
 • 08.07.2016 — Takhagen til trinn fire på Sørenga bidrar i kampen for å beholde bybiene!
 • 08.07.2016 — Fra “kanalplassen” mellom trinn fire og seks på Sørenga. Hellene skal legges helt ut til veien, mens området hvor de gule brakkene står idag skal omgjøres til park neste vår, når all byggevirksomhet er ferdig.
 • 08.07.2016 — Endelig er broen fra Sørenga til Sukkerbiten utbedret og har nå bedre kapasitet. Enklere å sykle på er den også blitt.
 • 08.07.2016 — Sørengas vestlige “ansikt” begynner å ta form, fra Sørengstrandas trinn to ut til sjøbadet. Med restauranter og bryggekant langs hele promenaden (og kveldssol, i motsetning til Aker Brygge…), er det mye som tyder på at dette av ettertiden dømmes til å være et veldig vellykket område.
 • 08.07.2016 — Østre deler av Deichmanske-tomten bebygges, mens vestre del fortsatt preges av boring og grunnarbeider.
 • 08.07.2016 — De nederste etasjene skal kles i samme mørke tre som trinn én. Balkongene henges nå på østveggen, og i første etasje åpner Rema100 butikk til høsten.
 • 08.07.2016 — På tomten som kalles A14 har grunnarbeidene for kontorbygget skutt fart. Som for alle andre bygg i området, må det først bores pæler ned til fjellet for at bygget skal stå støtt.
 • 08.07.2016 — Fra kjelleretasjene under Deichmanske.
 • 08.07.2016 — Byggingen av barnehagen går unna. På taket av dette bygget blir det private hager for leilighetene som har direkte utgang, og på bakkeplan blir det lekeplass.
 • 26.04.2016 — Utenfor Vesper i Operakvarteret har uteserveringen kommet på plass. Enda mer liv i Dronning Eufemias gate!
 • 26.04.2016 — Trinn 8 helt ytterst på Sørenga har nådd sin fulle høyde. Nå skal vegger og vinduer på plass.
 • 26.04.2016 — Hele sør- og øst-siden av trinn 7 på Sørenga er på plass, med balkongrekkverk og fullt oppmurt fasade.
 • 26.04.2016 — Kirsebærtrær og magnolia står i full blomst i Dronning Eufemias gate. Vel verdt en tur!
 • 15.04.2016 — Antipodes kafé er første publikumstilbud sør for Dronning Eufemias gate. Ifølge dem selv er de en non-profitkafé, åpen fra 09 til 21 eller etter avtale. Stikk innom og støtt lokalt og midlertidig livgivende aktivitet i Bjørvika!
 • 15.04.2016 — Det livner i lunder, så også på Losæter. Gampen og Blakken trekker plogen før kornåkeren skal såes.
 • 18.04.2016 — Gangbroen over jernbanesporene i Middelalderparken er stengt og skal snart rives ifbm. Follobanen-utbyggingen. Gangveien fra f.eks. Sørenga til Ekeberg – ut yndet turområde – er dermed betydelig forlenget. En liten folkeaksjon er satt igang for å få kommunen til å bygge trapper fra park…
 • 15.04.2016 — Det nye nasjonalmuseets kjeller får stadig flere vegger.
 • 15.04.2016 — Museets magasiner vil ikke bli liggende i kjelleren som man normalt ville ha tenkt. Her blir det heller lagerrom m.m. for ikke-vitale deler.
 • 15.04.2016 — Trærne i Dronninge Eufemias gate blomstrer allerede, ihvertfall helt øst i gaten.
 • 15.04.2016 — Mellom de siste byggene i Operakvarteret anlegges det sakte, men sikkert en hage. Disse bedene får planter om kort tid.
 • 15.04.2016 — Fra Nasjonalmuseet på Vestbanen.
 • 03.02.2016 — Det graves langt spuntveggen på tomten rett sør for Dronning Eufemias gate. Her skal det bygges to større boligbygg. Kanskje starter byggingen allerede i inneværende år?
 • 03.02.2016 — De siste hellene legges på plass på fortauet utenfor kontorbygget DEG42, helt øst i Dronning Eufemias gate.
 • 03.02.2016 — Det pæles fortsatt på Paulsenkaia. Det blir spennende å følge med når de skal støpe betongdekket som museet skal bygges på, men det ligger fortsatt en god stund frem i tid.
 • 03.02.2016 — Dette blir TV2s nye hovedkvarter i Oslo. Kanalen flytter fra Karl Johans gate og hit til Diagonale. Bra tilskudd til den nye bydelen, og det blir helt sikkert mange live-sendinger med Operakvarterets skyline som bakgrunn.
 • 03.02.2016 — Arbeidet i Deichmanske-graven går ufortrødent videre.
 • 03.02.2016 — På plassen for det kommende prosjektet Eufemias plass gjøres det for tiden arkeologiske utgravinger.
 • 03.02.2016 — “Cliffhanger” har nådd sin fulle høyde. I de nederste etasjene er allerede vegger og vinduer satt inn, mens det fortsatt er luftig på toppen.
 • 02.02.2016 — Fasaden på Sørengstrandas trinn 1 kles videre i mørkt tre. Beboerne flytter etter planen inn i april.