Viser arkivet for stikkord trinn4

 • 22.11.2014 — De siste brosteinene legges rundt nordre del av Akerselvallmenningen og bryggen snekres. Vi vil forhåpentligvis kunne rusle ned til elven rundt juletider.
 • 22.11.2014 — Status for indre del av Bispevika er at planene er godkjent av bystyret. I løpet av 2015 vil vi se mye byggevirksomhet her. Først ut er prosjektet Eufemias plass helt i bakkant av de grå brakkene. Utgravingene der starter i januar, men det blir i første omgang arkeologene som har første…
 • 22.11.2014 — Operakvarterets tårn B sett fra naboen, tårn A, som forøvrig nettopp er tatt i bruk av de første beboerne.
 • 22.11.2014 — Veisystemet rundt Deichmanske er i stor grad ferdig, men det er fortsatt sørgelig stille på bibliotekstomten. Men et utilsiktet “vannspeil” har byen tross alt fått, bestående av lekkasjevannet.
 • 22.11.2014 — Trikkesporet er lagt i overgangen fra Dronning Eufemias gate/Prinsens gate. Det blir brede fortau på begge sider.
 • 22.11.2014 — Endelig begynner utearealene ved barnehagen i trinn 4 på Sørenga å ta form. Det meste skal være ferdig innen utgangen av november.
 • 22.11.2014 — Sørenga skal bli øy! Arbeidet med å skille utstikkeren fra fastlandet er såvidt påbegynt, og i løpet av vinteren og tidlig vår blir kanalen ferdig.
 • 22.11.2014 — To tredjedeler av byggetrinn 6’ vestfasade er dekket av teglstein og arbeidene innvendig er kommet godt igang etter forrige ukes kranselag.
 • 22.11.2014 — Intet nytt å melde fra Diagonale-tomten. Vi venter fortsatt i spenning på byggestarten.
 • 22.11.2014 — Så snart siste etasje er bygget og kranen ikke lenger er nødvendig, skal kanalen graves ut også her. Flere vegger på Sørengstranda-prosjektet er kommet på plass, bl.a. for å lage en visningsleilighet.
 • 22.11.2014 — Byggetrinn 2 på Sørengstranda er fortsatt i startgropen, men et par ekstra søyler og vegger er kommet siden forrige oppdatering.
 • 22.11.2014 — Utsikten fra tårn A, Oslos (Norges?) høyeste boligblokk, er upåklagelig!
 • 15.10.2014 — Lossing av spuntplater vitner om at et nytt prosjekt i Bjørvika er i gang! Her skal Eufemias plass ligge, et bygg med kontorer og leiligheter. Ta en titt på www.eufemiasplass.no.
 • 15.10.2014 — Sørengstranda er snart halvveis i høyden.
 • 15.10.2014 — Tunnellen som stod igjen på Deichmanske-tomten er borte, og den forsterkende spuntingen er ferdig. Kan vi håpe på byggestart av biblioteket om ikke altfor lenge?
 • 15.10.2014 — Brostein og kantstein legges i gangstien.
 • 15.10.2014 — Idag legges de to siste byggetrinnene på Sørenga ut for salg!
 • 15.10.2014 — Utenfor tårn A i Operakvarteret og det som etterhvert får adressen Trelastgata 21, legges fortauet. Selve Trelastgata må nok legges på nytt, det er minst en halvmeter fra fortauet og ned til gaten.
 • 15.10.2014 — Utenfor byggetrinn fire på Sørenga er det gravd grøft til nytt gjerde. Her skal det nemlig åpnes enda en barnehage.
 • 15.10.2014 — Busskurene settes på plass utenfor Tollboden. Det er ikke mange ukene igjen før trafikken settes på.
 • 15.10.2014 — Trikkeskinnene støpes inn i Dronning Eufemias gate vest.
 • 15.10.2014 — Konturene av den fremtidige Operaallmenningen begynner å bli synlige. Det blir mye vrimleplass utenfor Deichmanske, selv om det også skal bygges et vannspeil der.
 • 15.10.2014 — Utsikten fra takterrassen på byggetrinn fire er blitt litt kjipere etter at trinn seks har vokst. Vi får nøye oss med å titte inn på soverommet til naboen istedet.
 • 15.10.2014 — Helleleggingen utenfor Hotel Opera og støping av gangfelt over Dronning Eufemias gate bærer bud om bedre tider for fotgjengerne i området.
 • 31.08.2014 — Råbygget til byggetrinn 5 på Sørenga har fått fire etasjer. På det høyeste, mot det uferdige byggetrinn 6, blir bygget syv etasjer høyt.
 • 31.08.2014 — Store deler av flyteren som skal danne “park i sjø”-området ytterst på Sørenga er ankommet. Snart begynner festingen av betongelementene til land.
 • 31.08.2014 — For at flest mulig leiligheter skal få så mye lys som mulig, blir den vestre delen av byggetrinn 5 bare et par etasjer høyt. På kaiplan blir det næringsvirksomhet rundt hele bygget.
 • 18.06.2014 — Støpere i sommersol! Det som blir 1. etasje av Sørengstranda støpes.
 • 18.06.2014 — Så var enda et midlertidig byggverk i Bjørvika historie. Gangbroen over Havneveien demonteres nå, etter lang og tro tjeneste.
 • 18.06.2014 — Selv om Kong Håkon 5.s gate og Dronning Eufemias gate er koblet sammen, er det fortsatt endel som gjenstår i krysset. Ny mur mot vannspeilet og Middelalderparken, samt mer fortau.
 • 18.06.2014 — Her forberedes tomtene til Sørengas to siste byggetrinn. Tør vi håpe på at alt er klart til sommeren 2016?