• 22.11.2014 — Byggetrinn 2 på Sørengstranda er fortsatt i startgropen, men et par ekstra søyler og vegger er kommet siden forrige oppdatering.
 • 22.11.2014 — Sørenga skal bli øy! Arbeidet med å skille utstikkeren fra fastlandet er såvidt påbegynt, og i løpet av vinteren og tidlig vår blir kanalen ferdig.
 • 22.11.2014 — Så snart siste etasje er bygget og kranen ikke lenger er nødvendig, skal kanalen graves ut også her. Flere vegger på Sørengstranda-prosjektet er kommet på plass, bl.a. for å lage en visningsleilighet.
 • 22.11.2014 — Status for indre del av Bispevika er at planene er godkjent av bystyret. I løpet av 2015 vil vi se mye byggevirksomhet her. Først ut er prosjektet Eufemias plass helt i bakkant av de grå brakkene. Utgravingene der starter i januar, men det blir i første omgang arkeologene som har første…
 • 22.11.2014 — Intet nytt å melde fra Diagonale-tomten. Vi venter fortsatt i spenning på byggestarten.
 • 22.11.2014 — Veisystemet rundt Deichmanske er i stor grad ferdig, men det er fortsatt sørgelig stille på bibliotekstomten. Men et utilsiktet “vannspeil” har byen tross alt fått, bestående av lekkasjevannet.
 • 22.11.2014 — Trikkesporet er lagt i overgangen fra Dronning Eufemias gate/Prinsens gate. Det blir brede fortau på begge sider.
 • 22.11.2014 — De siste brosteinene legges rundt nordre del av Akerselvallmenningen og bryggen snekres. Vi vil forhåpentligvis kunne rusle ned til elven rundt juletider.
 • 22.11.2014 — To tredjedeler av byggetrinn 6’ vestfasade er dekket av teglstein og arbeidene innvendig er kommet godt igang etter forrige ukes kranselag.
 • 22.11.2014 — Endelig begynner utearealene ved barnehagen i trinn 4 på Sørenga å ta form. Det meste skal være ferdig innen utgangen av november.
 • 22.11.2014 — Operakvarterets tårn B sett fra naboen, tårn A, som forøvrig nettopp er tatt i bruk av de første beboerne.
 • 22.11.2014 — Utsikten fra tårn A, Oslos (Norges?) høyeste boligblokk, er upåklagelig!
 • 13.11.2014 — Til venstre for Sørengstrandas to byggetrinn skal Kongsbakkallmenningen bygges. Den, og resten av planene for Bispevika og Munch-museet, ble endelig vedtatt av Bystyret den 12. november. Det blir ikke slutt på byggeaktiviteten i området på en god stund, med andre ord.
 • 13.11.2014 — Det pæles og bores fortsatt på byggetrinn 7 og 8. I bakgrunnen er imidlertid trinn 6 helt tett, og arbeiderne har holdt et velfortjent kranselag. Gress på taket har bygget også fått.
 • 13.11.2014 — Snart ferdig med alt av overflater i Akerselvallmenningen. Nå skal bare bryggen snekres sammen, deretter er det bare å vente på våren!
 • 13.11.2014 — Det blir i alt seks leilighetsetasjer i Sørengstrandas trinn 1. Det fjerde er påbegynt her, med tilbaketrukket fasade. De to siste etasjene trekkes lenger og lenger inn, slik at bygget sett fra kaia ikke blir så veldig ruvende.
 • 13.11.2014 — Sørengstranda sett fra trinn fire på Sørenga. Østfasaden får syv leilighetsetasjer, her er femte etasjen påbegynt.
 • 13.11.2014 — Badebryggen er fastmontert og det snekres nå tredekke over hele flyteren. Det er bare å krysse fingrene for at sommer’n 2015 blir like bra som årets!
 • 13.11.2014 — I bakgrunnen står trinn 5 i sin fulle høyde, men det drøyer fortsatt et år før det er innflytningsklart.
 • 13.11.2014 — Siste rester av den gamle kulverten sages bort. Under broen i Dronning Eufemias gate har de begynt å snekre bryggen.

Sakte men sikkert taues flyteren på plass utenfor tuppen av Sørenga. I juli 2015 er dette blitt byens nyeste badeplass!

 • 06.11.2014 — De siste delene av kulverten til Akerselva fjernes fra midtre del av allmenningen.
 • 06.11.2014 — Mye fyllmasse har dannet plattform for anleggsmaskinene mens fundamentene for Akerselvallmenningen er blitt bygget. Nå skal det bort.

Oslo i forandring

Følges av 19 medlemmer.

Oslos utseende er i sterk endring. Fjordbyen – utbyggingen langs hovedstadens kystlinje – er under oppføring, fra Ekebergåsen i øst til Bygdøy i vest. Denne fotobloggen dokumenterer forandringene som finner sted med oppdaterte bilder fra områdene rundt Bjørvika. Alle kommentarer er velkomne! Mer om sonen

Origo Oslo i forandring er en sone på Origo. Les mer

Annonsere på Oslo i forandring?

Ta kontakt på eirik.h.eide@gmail.com

.

Nye bilder