• 08.07.2016 — På Diagonale-tomten går det unna med kjelleretasjene. Bygget vil nok ha begynt å reise seg over bakkenivå innen sommer blir til høst.
 • 08.07.2016 — Takhagen til trinn fire på Sørenga bidrar i kampen for å beholde bybiene!
 • 08.07.2016 — Fra “kanalplassen” mellom trinn fire og seks på Sørenga. Hellene skal legges helt ut til veien, mens området hvor de gule brakkene står idag skal omgjøres til park neste vår, når all byggevirksomhet er ferdig.
 • 08.07.2016 — Endelig er broen fra Sørenga til Sukkerbiten utbedret og har nå bedre kapasitet. Enklere å sykle på er den også blitt.
 • 08.07.2016 — Sørengas vestlige “ansikt” begynner å ta form, fra Sørengstrandas trinn to ut til sjøbadet. Med restauranter og bryggekant langs hele promenaden (og kveldssol, i motsetning til Aker Brygge…), er det mye som tyder på at dette av ettertiden dømmes til å være et veldig vellykket område.
 • 08.07.2016 — Østre deler av Deichmanske-tomten bebygges, mens vestre del fortsatt preges av boring og grunnarbeider.
 • 08.07.2016 — De nederste etasjene skal kles i samme mørke tre som trinn én. Balkongene henges nå på østveggen, og i første etasje åpner Rema100 butikk til høsten.
 • 08.07.2016 — På tomten som kalles A14 har grunnarbeidene for kontorbygget skutt fart. Som for alle andre bygg i området, må det først bores pæler ned til fjellet for at bygget skal stå støtt.
 • 08.07.2016 — Nå som stillaset rundt trinn to av Sørengstranda er tatt ned, kan uteområdet ferdigstilles. Det blir en liten, grønn flekk nord for bygget, en forsmak på Kongsbakkallmenningen. Selve parken blir derimot ikke bygget før bebyggelsen lenger innover i Bispevika er ferdig.
 • 08.07.2016 — Noe sommerstille ved Munch-museet, men betongsprøyten jobber på. Det ser ut til at alle stålkjernepælene er ferdig forankret i fjellet og resten av “plattformen” kan støpes.
 • 08.07.2016 — Fra kjelleretasjene under Deichmanske.
 • 08.07.2016 — Diagonale har nådd bakkenivå helt øst på tomten.
 • 08.07.2016 — Langs Dronning Eufemias gate er det satt opp små informasjonsskilt ved hver treart. Gaten fremstår nå på sommeren som en veldig grønn og vakker gate, med roser i full blomst. Verdt en spasertur!
 • 08.07.2016 — Byggingen av barnehagen går unna. På taket av dette bygget blir det private hager for leilighetene som har direkte utgang, og på bakkeplan blir det lekeplass.
 • 22.06.2016 — Nordfasaden til trinn 7 på Sørenga er ferdig.
 • 22.06.2016 — Fra vestsiden av Sørengstrandas trinn 2.
 • 22.06.2016 — Stillaset fjernes på østsiden av Sørengstrandas trinn 2. Nå skal balkongene festes.
 • 16.06.2016 — I forbindelse med byggingen på sørsiden av Dronning Eufemias gate, skal brakkeriggen som står der flyttes hit, lenger ut mot Sørenga. Det legges derfor rør og strømføringer i bakken.
 • 24.06.2016 — Byggingen av kjelleren i Diagonale-prosjektet går raskt fremover.
 • 24.06.2016 — Enda en milepæl i Deichmanske-utbyggingen! De første kjellerveggene er støpt.
 • 22.06.2016 — Ved kanalen mellom trinn fire og seks på Sørenga, skal et lite kanaltorg bygges. Det blir møblering, trær og hellelagt område.
 • 22.06.2016 — Trinn 8 på Sørenga.
 • 16.06.2016 — I tilknytning til tårn A i Operakvarteret, det høyeste bygget i rekken, skal det bygges en barnehage. Stolpene er satt opp og skal snart bekles. Et uteområde for barna kommer også.
 • 26.06.2016 — Utsikt fra Sørengstrandas takterrasse.
 • 26.06.2016 — Byggegropen til det nye kontorbygget ved siden av Oslo Atrium
 • 24.06.2016 — Det er ikke mange pæler igjen som skal bankes ned til fjellet. Snart kan resten av betongplatene støpes og selve Munch-museet kan reise seg.
 • 08.06.2016 — Et bysykkelstativ settes opp på Sukkerbiten. Etterlengtet!
 • 08.06.2016 — Det går fortsatt tregt på Deichmanske-tomten, men kjellergulvet er stort sett støpt, og det som kan se ut som heissjakter ser ut til å ta form.
 • 08.06.2016 — Det kan se ut som det meste av pælingen er ferdig. Flere betongflater er støpt oppå pælene.
 • 08.06.2016 — Et annet perspektiv på byggingen av broen over Bispevika. Brokar og veistumper på begge sider er nær ferdig.
 • 08.06.2016 — På Diagonale-tomten er flere vegger og kjelleretasjeskiller satt opp.

Oslo i forandring

Følges av 25 medlemmer.

Oslos utseende er i sterk endring. Fjordbyen – utbyggingen langs hovedstadens kystlinje – er under oppføring, fra Ekebergåsen i øst til Bygdøy i vest. Denne fotobloggen dokumenterer forandringene som finner sted med oppdaterte bilder fra områdene rundt Bjørvika. Alle kommentarer er velkomne! Mer om sonen

Origo Oslo i forandring er en sone på Origo. Les mer

Annonsere på Oslo i forandring?

Ta kontakt på eirik.h.eide@gmail.com

.

Nye bilder