• 19.12.2014 — Under Nylandsveien er det brolagt og helt innerst er det anlagt et vannspeil.
 • 19.12.2014 — Til våren plantes det i nordre del av Akerselvallmenningen.
 • 19.12.2014 — Dette blir sikkert et populært sted å spise matpakken sin til våren. Men PWC-ansatte har kanskje ikke med seg brødskiver med brunost…?
 • 19.12.2014 — Bortest sees inngangen til kulverten hvor elven renner under sporområdet. Til våren renner det vann ned foran åpningen.
 • 19.12.2014 — Bryggen er lagt under Dronninge Eufemias gate, men den blir nok ikke gangbar hele tiden. Ved høyvann ligger deler av den under vann.
 • 11.12.2014 — På plassen for trinnene 7 og 8 på Sørenga står bygningsarbeiderne med vann til langt over støvlene. De har nå begynt å støpe selve kjellergulvet. Den betongplaten som allerede ligger der (for øyeblikket under vann) er kun en arbeidsplattform. Kjellergulvet blir såvidt liggende over dage…
 • 11.12.2014 — I forlengelsen av det nordre fortauet langs Dronning Eufemias gate skal det legges mer brostein.
 • 11.12.2014 — For å legge på plass trikkeskinnene i Dronning Eufemias gate/Prinsens gate trengs det noe varmere temperatur og tørrere vær enn det en norsk desember kan tilby.
 • 11.12.2014 — I bakkant har to gravemaskiner begynt å fjerne store steiner fra den fremtidige badeplassen ved Kongsbakkallmenningen. Det første spadetaket for den nye parken?
 • 11.12.2014 — Deichmanske-tomten er også blitt dypere.
 • 11.12.2014 — Sørengstranda-prosjektet går unna, og mangler to etasjer fra å ha nådd full høyde. De siste etasjene blir imidlertid liggende tilbaketrukket.
 • 11.12.2014 — I MAD-bygget i Operakvarteret skal det åpne en frisørsalong ved siden av Elixia. Til neste år åpner også Espresso House og en sushi-restaurant dørene i høyhusrekken.
 • 11.12.2014 — Barnehagen som bygges i trinn fire på Sørenga har fått uteplass. Noen kaller det “vulkansk tema”, andre kaller det grelle farger. Barna får det sikkert moro uansett.
 • 11.12.2014 — Snart ferdig med brosteinslegging under Nylandsveien bro. Det blir et godt opplyst og trivelig sted – relativt sett, ihvertfall.
 • 11.12.2014 — Fjernvarmerør legges ut til Sørenga, som idag kun har lokal, elektisk produksjon av varmtvann. Sørenga og resten av Bispevika skal kobles på det store fjernvarmenettet.
 • 11.12.2014 — Gropen på Diagonale-tomten er blitt dypere, ellers intet nytt under solen.
 • 11.12.2014 — Et etterlatt rør fra Midgardsormen er blitt en ny “kunstinstallasjon”.
 • 11.12.2014 — Trinn 2 av Sørengstranda er i støpeskjeen.
 • 11.12.2014 — Benker og sitteplasser klargjøres i Akerselvallmenningen.
 • 28.11.2014 — Bryggen i nordre del av Akerselvallmenningen er snart ferdig, og også lenger sørover, under Dronning Eufemias gate, er bryggebyggingen kommet langt. Åpningen inn i elvekulverten er også utvidet slik at man kan padle inn. Til våren settes fossen på!
 • 28.11.2014 — Området under Nylandsveien bro får også brostein. Sammen med vannspeilet helt innerst, skal dette også kunne fungere som et godt belyst oppholdsområde.
 • 22.11.2014 — Utsikten fra tårn A, Oslos (Norges?) høyeste boligblokk, er upåklagelig!
 • 22.11.2014 — Byggetrinn 2 på Sørengstranda er fortsatt i startgropen, men et par ekstra søyler og vegger er kommet siden forrige oppdatering.
 • 22.11.2014 — Sørenga skal bli øy! Arbeidet med å skille utstikkeren fra fastlandet er såvidt påbegynt, og i løpet av vinteren og tidlig vår blir kanalen ferdig.
 • 22.11.2014 — Så snart siste etasje er bygget og kranen ikke lenger er nødvendig, skal kanalen graves ut også her. Flere vegger på Sørengstranda-prosjektet er kommet på plass, bl.a. for å lage en visningsleilighet.
 • 22.11.2014 — Status for indre del av Bispevika er at planene er godkjent av bystyret. I løpet av 2015 vil vi se mye byggevirksomhet her. Først ut er prosjektet Eufemias plass helt i bakkant av de grå brakkene. Utgravingene der starter i januar, men det blir i første omgang arkeologene som har første…
 • 22.11.2014 — Intet nytt å melde fra Diagonale-tomten. Vi venter fortsatt i spenning på byggestarten.
 • 22.11.2014 — Veisystemet rundt Deichmanske er i stor grad ferdig, men det er fortsatt sørgelig stille på bibliotekstomten. Men et utilsiktet “vannspeil” har byen tross alt fått, bestående av lekkasjevannet.
 • 22.11.2014 — Trikkesporet er lagt i overgangen fra Dronning Eufemias gate/Prinsens gate. Det blir brede fortau på begge sider.
 • 22.11.2014 — De siste brosteinene legges rundt nordre del av Akerselvallmenningen og bryggen snekres. Vi vil forhåpentligvis kunne rusle ned til elven rundt juletider.
 • 22.11.2014 — To tredjedeler av byggetrinn 6’ vestfasade er dekket av teglstein og arbeidene innvendig er kommet godt igang etter forrige ukes kranselag.
 • 22.11.2014 — Endelig begynner utearealene ved barnehagen i trinn 4 på Sørenga å ta form. Det meste skal være ferdig innen utgangen av november.
 • 22.11.2014 — Operakvarterets tårn B sett fra naboen, tårn A, som forøvrig nettopp er tatt i bruk av de første beboerne.

Oslo i forandring

Følges av 20 medlemmer.

Oslos utseende er i sterk endring. Fjordbyen – utbyggingen langs hovedstadens kystlinje – er under oppføring, fra Ekebergåsen i øst til Bygdøy i vest. Denne fotobloggen dokumenterer forandringene som finner sted med oppdaterte bilder fra områdene rundt Bjørvika. Alle kommentarer er velkomne! Mer om sonen

Origo Oslo i forandring er en sone på Origo. Les mer

Annonsere på Oslo i forandring?

Ta kontakt på eirik.h.eide@gmail.com

.

Nye bilder